کارشناس کمیسیون موارد خاص

کارشناس کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی دانشگاه مراغه : آقای وحید تنومند

دانشجویان عزیز لطفا قبل از ثبت نام در سامانه موارد خاص بنشانی https://portal.saorj.irبه کارشناس موارد خاص مراجعه و یا تماس حاصل فرمایید.
 
ضمنا جهت آشنایی با نحوه ثبت نام در سامانه جامع اموردانشجویان(سجاد) می‏توانند از آدرس بالا و یا از وب سایت دانشگاه مراغه قسمت کمسیون موارد خاص معاونت دانشجویی دریافت نمایند.
 
تلفن تماس:    37276065-041تلفن داخلی : 434
 دفتر کار : طبقه اول ساختمان اداری - حوزه ریاست-دفتر معاونت دانشجویی