تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1399
کد 89

بازدید از پروژه های عمرانی حوزه ورزش در دانشگاه

بازدید معاونت دانشجویی دانشگاه و مدیر طرح و برنامه دانشگاه از پروژه های عمرانی حوزه ورزش در دانشگاه

همت دانشگاه مراغه در جهت توسعه امکانات و زیرساخت های ورزشی و همچنین افزایش سرانه ورزشی در دانشگاه
با توجه به همت دانشگاه مراغه در جهت توسعه امکانات و زیرساخت های ورزشی و همچنین افزایش سرانه ورزشی پروژه هایی در دانشگاه در حال اجراست . طی پیگیری مکرر مسئولین دانشگاه خوشبختانه با وجود تعطیلی دانشگاه ها این پروژه ها در حال اجرا بوده است. به همین منظور در جهت بررسی و اتخاذ تصمیم های کاربردی در مورخه  13 خرداد 99 معاونت محترم دانشجویی ( دکتر دانشفراز) به همراه  مدیر محترم طرح و برنامه (دکتر خدایی) ، رئیس محترم گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ( مهندس امام زاده ) ، مدیر تربیت بدنی دانشگاه ( دکتر فتاح پور) ، کارشناس تربیت بدنی  ( مهندس کشاورزی) و پیمانکار محترم پروژه ضمن بازدید از پروژه ها تصمیات لازم در جهت تسریع پروژه ها اتخاذ گردید.

آلبوم تصاویر تصاویر تربیت بدنی