معاونت دانشجویی

دکتر رسول دانشفراز : معاون دانشجویی 
دکتری  مهندسی عمران
تلفن مستقیم :  04137276065
داخلی : 434 
پست الکترونیکی : daneshfaraz@maragheh.ac.ir
نشانی وبگاه اینترنتی :  https://eng.maragheh.ac.ir/Staff/daneshfaraz
یادداشت:   

برنامه هفتگی:
 
اهداف 
 
ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق در قالب خدمات رفاهی مطلوب در راستای چشم انداز 20 ساله کشور و با امعان نظر به قوانین بالا دستی 
اجرای خط مشی های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای محوله 
افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان از طریق توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی 
ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی و خدماتی دانشجویی به منظور هر چه مفید تر بودن آنها 
 
وظایف و اختیارات 
 
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط 
راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی ، سلامت 
نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان 
برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی ، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه 
رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی ، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه 
زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه 
تدوین آئین نامه ها و دستورالعملها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب 
ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کار آمدی اعضای هیأت علمی داننشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد 
نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت 
 
 
عضویت در شوراها:
 
دبیر شورای آموزشی
دبیر شورای تحصیلات تکمیلی
عضوء شورای پژوهشی               1391- 1388
عضوء شورای کمسیون موارد خاص 1391- 1388
عضوء شورای انتشارات                1391-1388
سوابق اجرایی :
مدیر گروه خاکشناسی               1388-1387
رئیس دانشکده فنی و مهندسی   1391-1388
مدیر گروه عمران                       1391-1388
رئیس دانشکده علوم انسانی        1388-1388
عضوء کار گروه تخصصی رشته های فنی- مهندسی  ... - 1388
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی     1393-1394