مدیریت تربیت بدنی
 

انجمن های ورزشی وزارت علوم

انجمن های ورزشی وزارت علوم 

اسامی مسئولین انجمن های ورزشی (دختر و پسر) اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

    رشته ورزشی

انجمن پسران

انجمن دختران

برنامه انجمن

  بسکتبال

 دکتر محمد رضا برومند 

 فتانه ملک 

  برنامه 98

 تکواندو

  بیژن راهپیما 

  سیده مرجان طاهری   

  برنامه  98

  شنا و نجات غریق

 دکتر محمد کاشف

 دکتر صفورا صباغیان راد 

      برنامه98    
 

    تنیس روی میز

      محمد خرمی

سیما لیموچی

 برنامه 98

    فوتبال

 دکتر محمد حسین علیزاده 

     -

  برنامه 98 

 فوتسال

 دکتر علیرضا الهی 

  مهناز امیر شقاقی

  برنامه 98 

 کاراته

دکتر منصور صاحب الزمانی 

دکتر اشرف امینی 

 برنامه 98 

 شطرنج

   محمد ابراهیم زاده 
 

شادی پریدر 

 برنامه 98

 اسکواش

دکتر سلمان فرضعلی پور 

 برنامه 98 

         ژیمناستیک          

         دکترعنبریان 
 

مریم مزیدی 

برنامه 98 

 آمادگی جسمانی

دکتر علی اشرف خزایی

دکتر نسرین رمضانی

برنامه 98 

 والیبال

دکترکوروش قهرمان تبریزی 

منیژه صادقی 

برنامه 98 

 دارت

دکتر محمد رضا شهابی 

 برنامه 98

 قایقرانی

دکتر مسعو د جوکار 

-
 

 برنامه 98

 دوچرخه سواری

 محمد رضا صفاپور

 -

 برنامه 98

 کوهنوردی

 قاسم فرهادی منش

 -

 برنامه 98

 وزنه برداری

 دکتر سجاد انوشیروانی

 -

 برنامه 98

 پاورلیفتینگ

 دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

 -

 برنامه 98

 بدمینتون

 محمد رضا مطیع

گلناز  فائزی

 برنامه 98

 ووشو

 محمد فتحی راد

 -

برنامه 98 

 کشتی

 هادی حبیبی

 -

 برنامه 98

 جودو

 دکترمحمدعلی رستگار

 -

 برنامه 98

 تیراندازی

 مینا پریایی

 -

برنامه 98

 هندبال

 دکتر محمد پورکیانی

 -

 برنامه 98