مدیریت تربیت بدنی
 

تفاهم نامه های منعقد شده توسط اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

تفاهم نامه های  منعقد شده توسط اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
تفاهم نامه همکاری با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج.ا.ایران
تفاهم نامه همکاری با فدراسیون پزشکی-وزشی ج.ا.ایران
تفاهم نامه همکاری سازمان امور دانشجویان و کمیته ملی المپیک ج.ا.ایران 
تفاهم نامه همکاری با فدراسیون تیراندازی ج.ا.ایران  
تفاهم نامه همکاری با فدراسیون شطرنج ج.ا.ایران
 تفاهم نامه همکاری با فدراسیون شنا ج.ا. ایران 
تفاهم نامه همکاری با فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ایران 
 تفاهم نامه همکاری با فدراسیون بسکتبال ج.ا.ایران
 تفاهم نامه همکاری با فدراسیون ورزش های همگانی
 تفاهم نامه همکاری  فدراسیون جودو ج.ا. ایران
تفاهم نامه همکاری فدراسیون اسکواش ج.ا.یران
تفاهم نامه همکاری فدراسیون کاراته ج.ا. ایران
تفاهم نامه همکاری فدراسیون تکواندو ج.ا.ایران
تفاهم نامه همکاری فدراسیون بدمینتون ج.ا. ایران
تفاهم نامه همکاری کمیته سازمان لیگ فوتسال کشور
تفاهم نامه همکاری فدراسیون غریق نجات و غواصی ج.ا.ایران
تفاهم نامه همکاری فدراسیون هندبال ج.ا.ایران