مدیریت تربیت بدنی
 

معرفی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی دارا بودن سلامت کامل جسمی و روحی تعریف شده است. چالش اصلی اینجاست که ما چگونه و از کجا باید پی به وضعیت سلامتی و تندرستی خود ببریم. درد اصلی ترین نشانه بیماری است و آدمی از این طریق متوجه ایجاد اختلال در بدن خود می شود، منتها زمانی درد به سراغ ما می آید که دیگر کار از کار گذشته و فرد وارد مرحله بیماری شده است. همانطور که می­دانید پیشگیری بهتر از درمان است، از این رو دانشمندان امروزه روش ها و آزمون هایی را طراحی و توصیه نموده­اند که به راحتی فرد می تواند به وضعیت سلامتی خود پی برده و در جهت حفظ و بهبود آن تلاش نماید.
در همین راستا  با هدف تشخصی ، پیشگیری ، تعیین وضعیت و ارائه مشاوره ورزشی به دانشگاهیان و عموم مردم مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه مراغه با استفاده از توانمندی­ها و مشاوره اساتید دانشگاه و متخصصین علوم ورزشی طراحی و راه­ اندازی گردید تا ضمن رصد وضعیت تندرستی و سلامتی افراد، مشاوره های صحیح را در جهت حفظ و ارتقا آن ارائه نمایند.
از جمله اهداف مرکز علمی ارزیابی تندرستی، ساختار-ترکیب بدن و مشاوره ورزشی عبارت است از:

1- پایش سلامت دانشجویان، دانش ­آموزان و کلیه اقشار جامعه

2-  اندازه گیری و ارزیابی ترکیب بدن

3- توصیه های لازم جهت کنترل وزن و ارائه برنامه های تمرینی متناسب با شرایط جسمانی، سن و جنس

4- ارزیابی های ساختار قامتی و اسکلتی و شناسایی ناهنجاری های اسکلتی

5- شناسايي، رفع و اصلاح ناهنجاري هاي اسکلتی با ارائه برنامه تمريني مناسب

6- ارزیابی های تندرستی، فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی و ارائه برنامه تمريني مناسب