مدیریت تربیت بدنی
 

تماس با اداره تربیت بدنی

  آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه -  مجموعه ورزشی دانشجو، طبقه همکف، اداره تربیت بدنی دانشگاه  
  ۸۳۱۱۱ - ۵۵۱۸۱
 maraghephe98@gmail.com
 
 ۳۷۲۷۸۰۰۱ - ۰۴۱
 ۳۷۲۷۶۰۶۰ - ۰۴۱ 
شماره تماس داخلی : ۱۵۰