آرشیو آخرین اخبار

اتمام اجرای طرح سلامت جسم توسط مرکز مشاوره و سلامت برای ورودیهای جدید سال تحصیلی 96-1395

اتمام اجرای طرح سلامت جسم توسط مرکز مشاوره و سلامت برای ورودیهای جدید سال تحصیلی 96-1395

(141)

این طرح برای 600 نفر از دانشجویان ورودی جدید سالتحصیلی 96-1395 به منظور تعیین وضعیت کلی سلامت جسمی دانشجویان اجرا گردید . و با حضور جناب آقای دکتر میر وحید یوسفی به تعداد 600 نفر ویزیت انجام گردید.

شنبه 13 آذر 1395
اتمام اجرای طرح سلامت روان توسط مرکز مشاوره و سلامت برای برای ورودیهای جدید سال تحصیلی 96-1395

اتمام اجرای طرح سلامت روان توسط مرکز مشاوره و سلامت برای برای ورودیهای جدید سال تحصیلی 96-1395

(123)

این طرح برای 600 نفر از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 96-1395 اجرا گردید . روند اجرا به این صورت است که پرسشنامه سلامت روان توسط دانشجویان تکمیل و توسط کارشناسان این اداره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، دانشجویانی که بر اساس نقطه برش دارای سلامت روان پایین بودند به عنوان دانشجویان آسیب پذیر جهت پایش وضعیت روانی و تحصیلی دفاتر مشاوره معرفی و تا با همکاری اساتید مشاور و کارشناسان اداره مشاوره زمینه ارتقاء سلامت آنها فراهم گردد.

شنبه 13 آذر 1395
باجرای طرح سلامت روان برای ورودیهای جدید

باجرای طرح سلامت روان برای ورودیهای جدید

(439)

تشکیل کارگاههای تخصصی برای همیاران سلامت با موضوع (نشانه شناسی اختلالات روانی )

این کارگاهها در دوجلسه در تاریخ 16/8/95 و 2/8/95 توسط آقای دکتر افشاری برای 40 نفر از اعضای فعال کانون همیاران سلامت برگزار گردید.

يکشنبه 7 آذر 1395
بیانات مقام معظم رهبری در باب نوجوانان

شهادت حسین فهمیده (بسیجی 13 ساله )

بیانات مقام معظم رهبری در باب نوجوانان

(440)

بیانات مقام معظم رهبری در باب نوجوانان

شنبه 8 آبان 1395
بیانات مقام معظم رهبری

شهادت محمد حسین فهمیده (بسیجی 13 ساله)

بیانات مقام معظم رهبری

(471)

اوّلاً یک بُعد لطیف معناگرا در هر انسانی وجود دارد. خب، انسان مجموعه‌ی ابعاد مختلف است؛ غرایز هست، امیال هست، نیازها هست؛ یک بُعد، بُعد معناگرا است در هر انسانی، همه‌ی انسانها. این بُعد، بُعد بسیار لطیفی است و در سنین جوانی لطافت این بُعد و شفّافیّتش بیشتر و زلال‌تر است. این بُعد را اگر ما آحاد بشر بتوانیم در خودمان تقویت کنیم، بقیّه‌ی ابعاد ما را هدایت خواهد کرد. نه اینکه بُعد معنوی و معناگرا جلوی غرایز را، جلوی نیازها را، جلوی تعقّل و خردورزی را بگیرد؛ نه، همه‌ی اینها به جای خود محفوظ است، این بُعد معنویّت و معناگرایی در انسان همه‌ی این ابعاد دیگر را هدایت میکند، اگر در ما باقی بماند، اگر تقویت بشود. آدمهای خبیثی که در دنیا مشاهده میکنید که یا ظالمند، یا سفّاکند، یا پول‌پرستند، یا شهوت‌پرستند، یا شکم‌پرستند و ابعاد مادّی بر وجود اینها غلبه کرده، اینها کسانی هستند که آن بُعد معناگرا را، معنویّت‌گرا را در خودشان رشد ندادند، بتدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم از کلام خدا بهره ببرید برای تقویت این بُعد معنویّت‌گرا.

شنبه 8 آبان 1395
فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

(1153)

برای ذخیره روی عکس کلیک کنید

شنبه 24 مهر 1395
فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

(322)

جهت ذخیره روی فایل عکس کلیک کنید

شنبه 24 مهر 1395
فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

(332)

جهت ذخیره روی فایل عکس کلیک کنید

شنبه 24 مهر 1395
فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

(410)

جهت ذخیره روی فایل عکس کلیک کنید

شنبه 24 مهر 1395
فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

فرم تعهد نامه دانشجویی

(386)

جهت ذخیره روی فایل عکس کلیک کنید

شنبه 24 مهر 1395