تاریخ : شنبه 28 تير 1399
کد 91

بازدید رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (جناب آقای دکتر احمد آقایی) و کارشناس واحد از حوزه ورزش دانشگاه و پروژه های در دست اجرای آن

ایمنی و بهداشت

بازدید رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (جناب آقای دکتر احمد آقایی) و کارشناس واحد از حوزه ورزش دانشگاه و پروژه های در دست اجرای آن

جناب آقای دکتر احمد آقایی رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه به همراه سرکار خانم وندشعایی کارشناس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از حوزه ورزش دانشگاه و پروژه های در دست اجرای آن   بازدید نمودند و گزارشات لازم جهت رفع مشکلات احتمالی تهیه گردید. در این بازدید سرکار خانم دکتر بابایی از گروه علوم ورزشی ، آقای کشاورزی کارشناس تربیت بدنی برادران، سرکار خانم عابدی کارشناس تربیت بدنی خواهران و دکتر فتاح پور مدیر تربیت بدنی دانشگاه حضور داشتند.