مدیریت تربیت بدنی
 

دوچرخه سواری

مسئول تیم دوچرخه سواری دانشگاه : آقای مهندس تورج قاسمی
گروه دوچرخه سواری دانشگاه مراغه به همت جمعی از پرسنل دانشگاه در سال  1378 و با خرید 8 دستگاه دوچرخه توسط خود همکاران تشکیل گردید.
هم اکنون گروه دوچرخه سواری پرسنل دانشگاه با بیش از 25 نفر عضو فعالیت مینماید.

برخی از فعالیت های  گروه دوچرخه سواری دانشگاه مراغه بصورت رفت وبرگشت و تور یک روزه
مراغه -  سهند :  مسافت  105Km
مراغه - بناب : مسافت 40Km
مراغه -  ملکان : مسافت  85Km
مراغه - عجب شیر: مسافت 95Km
مراغه - روستای یای شهری : مسافت 80Km
مراغه - روستای چوان - توتاخانه -آلقو : مسافت 95Km
مراغه - غار هامپوئیل: 40Km
مراغه- روستای خرمازرد - روستای آهق- روستای دوش و فرودگاه: 45Km
مراغه - روستای آشان: 38Km
 برنامه هفتگی گروه دوچرخه سواری پرسنل دانشگاه مراغه
یکشنبه:     18 تا 20 عصر
سه شنبه:  18 تا 20 عصر
جمعه:       6 صبح - 10 صبح