اهداف ورزش در خانه

اهداف بخش ورزش در خانه 

1- فراهم کردن آموزش های لازم جهت انجام حرکات و فعالیت های بدنی و ورزشی  مناسب اجرا در خانه و محیط کوچک
2- بهبود شرایط جسمی و روانی افراد که به علت طرح فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه  در خانه مانده اند 
3- ایجاد نشاط و شادابی و فراهم کردن محیطی سرگرم کننده در خانه 
4- ایجاد شرایطی که کلیه اعضای خانواده با هم ورزش می کنند 
5- آموزش به افرادی که به هر دلیل نمیتوانند در هر شرایطی در خارج از منزل ورزش کنند 
6-  توسعه ورزش و فعالیت بدنی در جامعه  علی الخصوص جامعه دانشگاهی
7- مبارزه با کم تحرکی و بی تحرکی در دوران تعطیلات 
8- عمل به وظیفه ذاتی دانشگاه که همانا تولید، توسعه ،انتقال علم و دانش و  آموزش  برای عموم مردم هست 
9- کمک به بهبود شرایط ذهنی و روانی افراد با انجام فعالیت بدنی است 
10- بالابردن سطح ایمنی افراد با انجام حرکات و فعالیت بدنی مستمر