تاریخ : يکشنبه 10 بهمن 1395
کد 48

برنامه مسابقات فوتسال دهه فجر 1397

به گزارش اداره تربیت بدنی برنامه مسابقات فوتسال دهه فجر1397 به شرح زیر می باشد:


 
اداره تربيت بدني دانشگاه مراغه
برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت ايام دهه فجر سال 1397
جدول مسابقات فوتسال كاركنان
 
زمان تیم تیم
 
يكشنبه 7 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده علوم پایه دانشکده فنی مهندسی
سه شنبه  9 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده کشاورزی
 
دانشکده علوم پایه
يكشنبه 14 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده فنی مهندسی دانشکده کشاورزی
 
سه شنبه 16 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده فنی مهندسی دانشکده علوم پایه
يكشنبه 21 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده علوم پایه دانشکده کشاورزی
 
سه شنبه 23 بهمن ماه
شروع بازي :16/00
دانشکده کشاورزی
 
دانشکده فنی مهندسی