مدیریت تربیت بدنی
 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه

 

معاونت دانشجویی دانشگاه مراغه 
مدیریت تربیت بدنی 

#درخانه _می مانیم و ورزش می کنیم 

 

در شرایط عادی، ورزش در خانه  در میان افرادی که مشغله زیادی دارن، فرصت کافی ندارند و یا فرصت حضور در باشگاه های ورزشی را ندارند و از طرف دیگر علاقمند ورزش هستند و دوست دارند سلامتی خود را با ورزش حفظ نمایند و به تندرستی خود اهمیت می دهند طرفداران زیادی دارد. از طرفی ورزش در خانه در یک نگاه در شهرهای بزرگ که فاصله خانه تا باشگاه های ورزشی زیاد هست به نسبت ورزش در باشگاه هزینه های کمتری دارد. از طرف دیگر برای برخی افراد که زمان کافی ندارند موجب صرفه جویی در زمان می گردد.


ولی باتوجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه و همه گیری آن موجب گردید مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه به عنوان یکی از حوزه های معاونت دانشجویی دانشگاه وظیفه خود را در در جهت تسهیل و توسعه ورزش در میان عموم مردم  علی الخصوص جامعه دانشگاهی در دوران فاصله گیری اجتماعی و قرنطینه با راه اندازی بخش ورزش درخانه در سایت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه انجام دهد.


 

اهداف بخش ورزش در خانه 

 

۳۰ دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن (+تصاویر)

 

ورزش در خانه را با این حرکات آغاز کنید

چگونه با وسایلی که در منزل داریم ورزش کنیم

 

ورزش در خانه با تمرینات تاباتا
 
بیست و سومین شورای ورزش دانشگاه برگزار گردید

 

یست و سومین شورای ورزش دانشگاه در مورخه 98/07/14 ساعت 8:30 در محل سالن اوحدی دانشگاه مراغه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی، به نقل از کارشناس تربیت بدنی؛ بیست و سومین شورای ورزش دانشگاه در مورخه 98/07/14 ساعت 8:30 در محل سالن اوحدی دانشگاه مراغه با حضور اعضای شورا برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون برنامه های توسعه ورزش در دانشگاه اعم از جشنواره ورزشی پائیزه و زمستانه ، اعزام به مسابقات منطقه ، راه اندازی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی، برنامه های هفته تربیت بدنی تبادل نظر گردید.