مدیریت تربیت بدنی
 

تجهیزات و وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز جهت ارزیابی آمادگی جسمانی طرح پایش دانشجویان
ترازو و قدسنج دیجیتال SECA
متر پیکرسنجی مورد تایید Lufkin W606PM     ISAK
فشارسنج دیجیتال Omron M6 Comfort
خط کش فلزی ۵۰ سانتی متری
جعبه انعطاف پذیری
 متر دیواری به ابعاد (عرض: ۴۰ و ارتفاع ۲۶۰ سانتی متر)
پودر تالک یا استامپ
 پله آزمون کوئین
 زمان سنج مترونوم
مت بوگا
کیت FMS
صفحه شطرنجی
رایانه
نرم افزار پایش