مدیریت تربیت بدنی
 

معرفی سامانه آموزش نظام پزشکی ایران

سامانه آموزش آنلاین معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

این سامانه، زیرساختی‌ است که از طریق آن دوره‌های آموزشی غیرحضوری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اختیار جامعه پزشکی قرار می‌گیرد. اینجا محلی است برای تمام کسانی که می‌خواهند با دیدن بهترین آموزش ها، دانش خود را افزایش دهند.